Believer song lyrics in Telugu

 

SingerPop Band Imagine Dragons
MusicMattias Larsson, Dan Reynolds & Others
LyricsJames Horner & Will Jennings
Believer Song Lyrics In English

First Things First
I’ma Say All The Words Inside My Head
I’m Fired Up And Tired Of The Way That Things Have Been, Hu Oo
The Way That Things Have Been, Hu Oo
Second Things Second
Don’t You Tell Me What You Think That I Could Be
I’m The One At The Sail, I’m The Master Of My Sea, Hu Oh
The Master Of My Sea, Hu O

I Was Broken From A Young Age
Taking My Sulking To The Masses
Writing My Poems for the Few
That Look to Me, Took to Me… Shook to Me, Feeling Me
Singing From Heartache From the Pain
Taking My Message From the Veins
Speaking My Lesson From the Brain
Seeing the Beauty Through the

Pain..!
You Made Me a… You Made Me a Believer, Believer
Pain..!
You Break Me Down and Build Me Up… Believer, Believer
Pain…!
Oh Let the Bullets Fly… Oo Let Them Rain
My Life, My Love… My Drive, It Came From
Pain..!
You Made Me a… You Made Me a Believer, Believer

Third Things Third
Send a Prayer to the Ones up Above
All The Hate That You’ve Heard Has Turned
Your Spirit to a Dove, Hu O
Your spirit up above, Hu Oo

I Was Choking… in the Crowd
Building My Rain Up… in the Cloud
Falling Like Ashes to the Ground
Hoping My Feelings… They Would Drown
But They Never Did… Ever Lived, Ebbing and Flowing
Inhibited, Limited
Till It Broke Open and Rained Down
And Rained Down, Like

Pain..!
You Made Me a… You Made Me a Believer, Believer
Pain..!
You Break Me Down and Build Me Up… Believer, Believer
Pain…!
Oh Let the Bullets Fly… Oo Let Them Rain
My Life, My Love… My Drive, It Came From
Pain..!
You Made Me a… You Made Me a Believer, Believer

Last Things Last
By the Grace of the Fire and the Flame
You’re the Face of the Future… the Blood in My Veins, Hu Oh
The Blood in My Veins, Hu O
But They Never Did, Ever Lived… Ebbing and Flowing
Inhibited, Limited
Till It Broke Open and Rained Down
And Rained Down, Like

Pain..!
You Made Me a… You Made Me a Believer, Believer
Pain..!
You Break Me Down and Build Me Up… Believer, Believer
Pain…!
Oh Let the Bullets Fly… Oo Let Them Rain
My Life, My Love… My Drive, It Came From
Pain..!
You Made Me a… You Made Me a Believer, Believer

Watch బిలీవర్ Video Song


Believer Song Lyrics In Telugu

ఫస్ట్ థింగ్స్ ఫస్ట్
ఐ మ సే ఆల్ ది వర్డ్స్ ఇన్సైడ్ మై హెడ్
ఐ ఆమ్ ఫైర్డ్ అప్ అండ్ టైర్డ్ అఫ్ ది వే దట్ థింగ్స్ హావ్ బీన్, హూ హో
ది వే దట్ థింగ్స్ హావ్ బీన్, హు ఓ

సెకండ్ థింగ్స్ సెకండ్
డోంట్ యు టెల్ మీ వాట్ యు థింక్ దట్ ఐ కుడ్ బి
ఐ ఆమ్ ది వన్ అట్ ది సెయిల్… ఐ ఆమ్ ది మాస్టర్ ఆఫ్ మై సీ, హూ హో
ది మాస్టర్ ఆఫ్ మై సీ, హు ఓ

ఐ వాస్ బ్రోకెన్ ఫ్రమ్ ఏ యంగ్ ఏజ్
టేకింగ్ మై సల్కింగ్ టు ది మస్సెస్
రైటింగ్ మై పోయమ్స్ ఫర్ ది ఫ్యూ
దట్ లుక్ టు మీ,టుక్ టు మీ… శూక్ టు మీ, ఫీలింగ్ మీ
సింగింగ్ ఫ్రమ్ హార్టేక్ ఫ్రమ్ ది పెయిన్
టేకింగ్ మై మెసేజ్ ఫ్రమ్ ది వెయిన్స్
స్పీకింగ్ మై లెసన్ ఫ్రమ్ ది బ్రెయిన్
సీయింగ్ ది బ్యూటీ తౄ ది

పెయిన్..!
యు మేడ్ మీ ఏ… యు మేడ్ మీ ఏ బిలీవర్, బిలీవర్
పెయిన్..!
యు బ్రేక్ మీ డౌన్ అండ్ బిల్డ్ మీ అప్… బిలీవర్ బిలీవర్
పెయిన్..!
ఓ, లెట్ ది బుల్లెట్స్ ఫ్లై… ఓ, లెట్ దెమ్ రేయిన్
మై లైఫ్, మై లవ్… మై డ్రైవ్, ఇట్ కేం ఫ్రమ్
పెయిన్..!
యు మేడ్ మీ ఏ… యు మేడ్ మీ ఏ బిలీవర్, బిలీవర్

థర్డ్ థింగ్స్ థర్డ్
సెండ్ ఏ ప్రేయర్ టు ద ఒన్స్ అప్ ఎబో
ఆల్ ది హేట్ దట్ యు హావ్ హర్డ్ హ్యాస్ టర్న్డ్
యువర్ స్పిరిట్ టు ఏ డోవ్, హు ఓ
యువర్ స్పిరిట్ అప్ ఎబో, హు ఓ

ఐ వాస్ చొకింగ్ ఇన్ ది క్రౌడ్
బిల్డింగ్ మై రెయిన్ అప్ ఇన్ ది క్లౌడ్
ఫాలింగ్ లైక్ యాషెస్ టు ది గ్రౌండ్
హోపింగ్ మై ఫీలింగ్స్ దే వుడ్ డ్రోవున్
బట్ దే నెవెర్ డిడ్ ఎవర్ లివ్డ్ ఎబ్బింగ్ అండ్ ఫ్లోవింగ్
ఇన్హిబిట్టెడ్ లిమిటెడ్
టిల్ ఇట్ బ్రోక్ ఓపెన్ అండ్ రైన్డ్ డౌన్
అండ్ రైన్డ్ డౌన్, లైక్

పెయిన్..!
యు మేడ్ మీ ఏ… యు మేడ్ మీ ఏ బిలీవర్, బిలీవర్
పెయిన్..!
యు బ్రేక్ మీ డౌన్ అండ్ బిల్డ్ మీ అప్… బిలీవర్ బిలీవర్
పెయిన్..!
ఓ, లెట్ ది బుల్లెట్స్ ఫ్లై… ఓ, లెట్ దెమ్ రేయిన్
మై లైఫ్, మై లవ్… మై డ్రైవ్, ఇట్ కేం ఫ్రమ్
పెయిన్..!
యు మేడ్ మీ ఏ… యు మేడ్ మీ ఏ బిలీవర్, బిలీవర్

లాస్ట్ థింగ్స్ లాస్ట్
బై ది గ్రేస్ అఫ్ ది ఫైర్ అండ్ ది ఫ్లేమ్
యు ఆర్ ది పేస్ అఫ్ ది ఫ్యూచర్… ది బ్లడ్ ఇన్ మై వెయిన్స్, హు హో
ది బ్లడ్ ఇన్ మై వెయిన్స్, హు ఓ
బట్ దే నెవెర్ డిడ్ ఎవర్ లివ్డ్ ఎబ్బింగ్ అండ్ ఫ్లోవింగ్
ఇన్హిబిట్టెడ్ లిమిటెడ్
టిల్ ఇట్ బ్రోక్ ఓపెన్ అండ్ రైన్డ్ డౌన్
అండ్ రైన్డ్ డౌన్, లైక్

పెయిన్..!
యు మేడ్ మీ ఏ… యు మేడ్ మీ ఏ బిలీవర్, బిలీవర్
పెయిన్..!
యు బ్రేక్ మీ డౌన్ అండ్ బిల్డ్ మీ అప్… బిలీవర్ బిలీవర్
పెయిన్..!
ఓ, లెట్ ది బుల్లెట్స్ ఫ్లై… ఓ, లెట్ దెమ్ రేయిన్
మై లైఫ్, మై లవ్… మై డ్రైవ్, ఇట్ కేం ఫ్రమ్
పెయిన్..!
యు మేడ్ మీ ఏ… యు మేడ్ మీ ఏ బిలీవర్, బిలీవర్

0/Post a Comment/Comments

close